Vergoedingen en prijzen

Informatie over directe toegankelijkheid en vergoedingen

Het is mogelijk om zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak te maken met een fysiotherapeut. Dit heet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u vooralsnog adviseren de huisarts te bezoeken.

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Meer informatie over vergoedingen en regelgeving met betrekking tot fysiotherapie kunt u vinden op www.zorgvergoeding.com. Informatie over polissen kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com.

Medisch Fitness, Bewegen voor Senioren en FIT! worden over het algemeen niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor AOT kunt u na het indienen van de rekening bij uw zorgverzekeraar een percentage vergoed krijgen. De hoogte van het percentage is afhankelijk van uw verzekeraar en de hoogte van uw aanvullende pakket. Kijk altijd zelf uw polis na om te zien of er sprake is van een vergoeding.