Neurorevalidatie

Binnen onze praktijk is er ruime ervaring met het behandelen, begeleiden en adviseren van ouderen en mensen met neurologische aandoeningen (jongeren en ouderen).
Wij behandelen ouderen na bijvoorbeeld een heup-, knie- of schouderoperatie maar zeker ook ouderen met een complexe gezondheidsproblematiek, zoals een neurologische aandoening (zoals MS, CVA, Parkinson), ademhalingsproblematiek (COPD) of reumatische klachten (artrose/osteoperose). Fysiotherapie bij ouderen met een complexe gezondheidsproblematiek valt onder het specialisme geriatriefysiotherapie. Zowel reguliere fysiotherapie bij ouderen als geriatriefysiotherapie  kan ook aan huis plaatsvinden, mocht dit nodig zijn.

Daarnaast verzorgen wij trainingen voor ouderen gericht op een groter uithoudingsvermogen, meer spierkracht en een betere balans zodat er minder kans bestaat op vallen.

Neurologische revalidatie
ParkinsonNet
MS Zorg
Ronnie Gardiner Methode (RGM)