Bewegen en trainen voor ouderen

Medisch fitness voor ouderen

Meerdere malen per week wordt binnen onze praktijk Medisch Fitness aangeboden. Voor ouderen wordt het programma aangepast op de eigen mogelijkheden en men traint in een groep van ongeveer gelijk niveau. Zie vergoedingen en prijzen voor meer informatie. Wilt u zich aanmelden? Bel dan gerust even naar onze praktijk.

Bewegen op muziek

Bewegen op muziek maakt bewegen zoveel leuker en makkelijker. In serviceflat Vroonlande geeft een fysiotherapeut van onze praktijk elke week les in Bewegen op Muziek aan de inwoners. Inwoners van Vroonlande die nog niet hieraan meedoen, maar dit wel graag zouden willen, kunnen zich bij Vroonlande aanmelden. Daarnaast wordt Bewegen op Muziek gegeven aan mensen met de ziekte van Parkinson. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij onze praktijk.

Otago Thuisoefenprogramma (produkt van de NVFG)

Het Otago Thuisoefenprogramma is gericht op het voorkomen van vallen bij thuiswonende ouderen met balansproblemen en wordt  begeleid door de geriatriefysiotherapeut. Door dit oefenprogramma te volgen heeft u een verminderde kans om te vallen. Evenwicht, spierkracht, de algehele fitheid en het algemeen welzijn verbeteren. Het oefenprogramma bestaat uit verschillende oefeningen om in uw eigen huis uit te voeren. De oefeningen zijn onderverdeeld in:

  • Spierkrachtoefeningen
  • Evenwichtsoefeningen
  • Wandelprogramma

Wanneer uw arts u een verwijsbrief meegeeft, mag u meedoen aan dit programma, mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.