Post Covid revalidatie

Na het doormaken van een infectie met het coronavirus (Covid-19) kunnen patiënten na herstel van de infectie uiteenlopende klachten ervaren en blijven ervaren.

  • Lichamelijke klachten, zoals een verminderde conditie of spierkracht, of benauwdheid/kortademigheid, hartkloppingen
  • Toegenomen vermoeidheid, verminderde belastbaarheid of een verminderd uithoudingsvermogen
  • Moeite met focus, geheugen of planning
  • Sneller boos, verdrietig of somber zijn
  • Beperkingen bij het oppakken van dagelijkse werkzaamheden, zoals werk of hobby’s
  • Soms ook problemen met spreken slikken of een verminderde eetlust

Het herstel kan enige tijd in beslag nemen. Ook kunt u beperkingen en restklachten in het dagelijks leven overhouden.

In onze praktijk het covid-revalidatie programma een multidisciplinair karakter. Niet alleen bewegen; opbouwen van conditie en aandacht voor de ademhaling is belangrijk. De ergotherapeut wordt erbij betrokken om te leren hoe efficiënt omgegaan kan worden met beschikbare energie en/of andere beperkingen.

Veel spierkracht en gewicht verloren? De diëtiste helpt te kijken naar het voedingspatroon en geeft advies. Wanneer het nodig is wordt doorverwezen naar een revalidatiearts.