GLI/Leefstijlcoaching

Het gecombineerde leefstijlprogramma (GLI) richt zich op het veranderen van de leefstijl, waarbij de focus ligt op de kwaliteit van leven, gewichtsverlies en gezondheidswinst. Zorggroep Haringvliet heeft dit programma gecontracteerd bij de zorgverzekeraars en het wordt door een aantal leefstijlcoaches op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten aangeboden onder deze vlag. Ook binnen onze praktijk kunt u de GLI volgen. Wij werken op basis van het CooL (Coaching op Leefstijl) programma. De leefstijlcoach helpt in het bovengenoemde proces. Niet door voor te schrijven, maar door uit te nodigen om zelf grip te krijgen op gedrag en gewoontes en deze helpen te veranderen.

Het programma is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren; gewichtsverlies, verbeteren van de lichamelijke fitheid, gezondheidswinst en verbetering van kwaliteit van leven. Het traject duurt 2 jaar en bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten die begeleid worden door een gecertificeerde leefstijlcoach. Het programma wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering waarbij er geen eigen risico wordt betaald.

Wel gelden er enkele voorwaarden om deel te kunnen nemen:

  • U bent volwassen en heeft een BMI > 25 met verhoogd risico op diabetes en/of hart- en vaatziekten
  • U bent volwassen en heeft een BMI > 30
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts gekregen.

Download folder GLI
Ga naar de website leefstijlinterventies.nl 

Individuele leefstijlcoaching

Mocht u niet aan bovenstaande eisen voldoen of zijn er andere redenen dat de GLI voor u niet het juiste programma is, dan is er ook de mogelijkheid om bij één van onze leefstijlcoaches een individueel traject te volgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk voor meer informatie.