Ergotherapie Oostflakkee

Ergotherapeute Ellen van Rossum adviseert en begeleidt bij barrieres in dagelijkse activiteiten. Ze denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag en geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen. Ze levert erg zinvolle hulp en helpt mensen langer en gezonder thuis te blijven wonen met behoud van zelfstandigheid en waardigheid.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt en inventariseert de bestaande problematiek. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut, de wijkverpleging of andere betrokkenen zoals mantelzorgers.

Als alles duidelijk is maakt Ellen een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- en werkomgeving nodig.