De Ronnie Gardiner Methode (RGM)

RGM zet het brein in beweging

Wat is RGM?

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een oefenmethode voor de hersenen, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan aan de hand van gekleurde symbolen. De zintuigen en daarmee ook de verschillende hersendelen worden gestimuleerd. Het doel van de methode is een betere verbinding tussen de beide hersenhelften en tussen de betrokken hersengebieden onderling, waardoor de conditie van de hersenen verbetert en er verbetering van veel hersenfuncties kan optreden.

Mogelijke effecten van RGM

Bij  RGM worden zoveel mogelijk gebieden in de hersenen tegelijk aan het werk gezet. Als men zich hierin traint, dan wordt de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd, worden bestaande neurologische verbindingen versterkt en de aanmaak van nieuwe verbindingen gestimuleerd. Dit kan leiden tot:

  • Verbetering van het concentratievermogen
  • Verbetering van de coördinatie
  • Verbetering van motorische vaardigheden
  • Verbetering van het geheugen
  • Een verbeterde lichaamsbalans
  • Verbetering van zowel het spraak-, lees- als leervermogen
  • Toename van zelfvertrouwen
  • Verbetering van stemming; deelnemers worden er vrolijk van
  • Verhoging van het energieniveau

Voor wie?

RGM werkt positief voor mensen met een neurologische aandoening zoals Parkinson, MS, CVA, dementie of niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast hebben mensen met stress-, burnout, of depressieve klachten er baat bij. Tenslotte is het een uitstekende hersengymnastiek voor mensen die gezond ouder willen worden. RGM wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden op verschillend niveaus.

Meer informatie: www.rgm-nederland.nl